Vår digitale plattform for planlegging og gjennomføring av arrangementer

Selv om pandemien rammet oss med full styrke så vi viktigheten og behovet for å fortsette vårt påstartede innovasjonsarbeid. Vår egenutviklede digitale plattform VenYou, for planlegging og gjennomføring av arrangement, ble tatt i bruk i 2020. Dette er første steg i strategien om å levere neste generasjons messe- og arrangementsopplevelser på egenutviklet plattform. Vi vil derved ha kontroll på den digitale kundereisen fra A til Å, og vi kan være datadrevne i å gi bedre opplevelser for kundene våre.

Vårt innovasjonsarbeid har økt i fart etter hvert som pandemien har trukket ut i tid, og neste steg vil være leveranse av løsninger for digitale og hybride arrangementer, i tillegg til de fysiske som vi kjenner godt. Vi skal koble den fysiske møteplassen med den digitale, i form av interaktive utstiller- og publikumstjenester, digitale nettverkingsmuligheter og muligheten til å se relevant innhold – uavhengig av hvor man befinner seg i verden!

Innholdsoversikt