Jan Halstensen 
Styreleder 
Repr. NHO 
Tidl. adm. dir. Saint-Gobain Byggvarer AS 

Knut Strand Jacobsen 
Nestleder 
Repr. Virke 
adm. dir. Byggmakker AS 

Egil Olsvik 
Styremedlem 
Repr. NHO 
Tidl. Nortura Innolope AS 

Kai Gulbrandsen 
Styremedlem 
Repr. Virke 
adm. dir. Princess Norges AS 

Ole Anders Engebretsen 
Styremedlem 
Ekstern repr. 
Investeringsdirektør Astrup Fearnley AS 

Berit Kjøll 
Styremedlem 
Ekstern repr. 
Idrettspresident Norges Idrettsforbund 

Per Sårheim 
Styremedlem 
Ansattrepresentant NV 
Teamleder Norges Varemesse AS 

Per-Ole Moen 
Styremedlem 
Ansattrepresentant OS 
adm. dir. Oslo Spektrum Arena AS 

Innholdsoversikt