Arbeidet med Spektrumkvarteret har  stått sentralt også i 2020. I 1990, før Spektrum ble bygget, bestod området av en parkeringsplass, et stort veikryss og en bensinstasjon. Området trengte en oppgradering, og byens politikere var visjonære og handlekraftige.

Da Spektrum sto ferdig hadde Oslo en ny innendørsarena for konserter, idrett og store messer. Coldplay, Bruce Springsteen, Ariana Grande og mange andre verdensstjerner har stått på scenen. I normalår kommer det flere hundre tusen besøkende til Spektrum. Mange av disse bor på hotell, handler i butikkene og besøker restaurantene i Oslo. Satsingen på Spektrum har vært en suksess, både for kulturen, næringslivet og byen.

Sett fra Vaterlandsparken

Spektrum kan igjen bli driveren for et nytt løft for Oslo. Vi ønsker å utvide Spektrum og åpne området for byen og befolkningen. Det originale «Spektrum» skal bestå, men vi ønsker flere scener og et kongressenter av internasjonalt format. I dag er Norge klart minst i Norden på internasjonale konferanser. Inspirert av Madison Square Garden i New York ønsker vi å bygge en blackbox-sal med plass til 3000 mennesker. I de to nederste etasjene skal det være kafeer,restauranter og funksjoner som skaper liv og røre i området. Området rundt får en oppgradering, og skal binde øst og vest sammen.

I tillegg ønsker vi at det nye tilbygget skal romme 1000 kontorplasser. Både nytt og eksisterende næringsliv i Oslo trenger lokaler, og ingenting er bedre enn at de får det nært trafikknutepunktet på Oslo S. Områder trenger også liv når det ikke er arrangementer i Spektrum. Det får det når det huser mange arbeidsplasser. Kontorlokalene gjør det også mulig å finansiere kulturarenaen og oppgraderingen av tomten. Bygget skal ha de beste standarder innen bærekraft.

Gjennom året har vi fått bekreftet at våre planer har stor støtte hos både politikere, Riksantikvaren og Plan- og bygningsetaten i Oslo. Vi har inngått avtaler med viktige samarbeidspartnere i Aspelin Ramm og Skanska Norge AS som skal bidra til å realisere dette prosjektet.

Det er forventet at plansaken sendes til behandling av Byrådet i løpet av høsten 2021 og da vil det være opp til politikerne om prosjektet kan realiseres.

Innholdsoversikt