Om Stiftelsen Norges Varemesse

Virksomhet 

Stiftelsen Norges Varemesse er en næringsdrivende stiftelse med røtter tilbake til 1920. 

Stiftelsen eier og driver Norges Varemesse i Lillestrøm og Oslo Spektrum i Oslo som er blant landets største og ledende møteplasser og arenaer for arrangering av messer, utstillinger og kongresser, konserter, sport- og kulturarrangementer, samt events og bedriftsarrangementer.  

Virksomheten i Oslo Spektrum består i hovedsak av å leie ut arenaen til eksterne arrangører, mens Norges Varemesse har et betydelig innslag av egne arrangementer og arrangementer som gjennomføres i samarbeid med ulike fag- og bransjeorganisasjoner. 

Formål 

Stiftelsen Norges Varemesse har som formål å være til for næringsliv, kulturliv og organisasjonsliv ved å tilrettelegge møteplasser som bidrar til økt handel, kunnskapsdeling og inspirasjon, herunder kjøpe, selge, utvikle og forvalte fast eiendom og delta i andre selskaper som støtter opp under formålet 

Visjon 

Stiftelsen Norges Varemesse skal være den ledene kraften i Norge på å utvikle og organisere effektive, inspirerende og verdiskapende møteplasser. 

Forretningsidé 

Stiftelsen Norges Varemesse skal eie og utvikle arenaer og tilby attraktive møteplasser som bidrar økt handel, nettverksbygging og inspirerende underholdning. Vi skal utvikle og arrangere møteplasser, både i egen regi og i samarbeid med andre, bidrar til å styrke næringslivets konkurranseevne og berike kultur- og organisasjonslivet.  

Innholdsoversikt