Smilende publikum
Smilende publikum

Økonomisk verdiskapning

Forventet økonomisk verdiskapning som følge av planlagte arrangement i et normalår på Norges Varemesse og i Oslo Spektrum er beregnet til 1,6 mrd i direkte verdiskapning og 0,7 mrd kroner i indirekte verdiskapning.

0
Direkte ringvirkning
0
Indirekte ringvirkning

Vis innlegg

Direkte verdiskapning er forventet omsetning som følge av deltakelse på selve arrangementet. Verdiskapningen er det som brukes direkte på selve arrangementet, og i tillegg det som brukes utenom arrangementet, men er en direkte følge av deltagelsen.

Indirekte verdiskapning er det som skapes av ringvirkninger lenger bak i verdikjeden, f.eks. underleverandører som tilføres kapital som følge av arrangementet, som de igjen vil bruke på sine underleverandører.

Beregnede effekter på sysselsetting

Beregnet effekt på sysselsetting som følge av arrangement planlagt avholdt på Norges Varemesse og i Oslo Spektrum. Den totale sysselsettingseffekten av messe- og konsertarrangementene er beregnet til om lag 2.800 i et normalt år.

Det er først og fremst utstillere, hoteller, restauranter, kulturnæringen, varehandelen og transportnæringen som opplever økt omsetning som så skaper et behov for arbeidskraft og sysselsetting.

Innholdsoversikt