Norges største og mest fleksible streaming-studio

Innovasjon og utvikling er et nødvendig og viktig fokusområde for Norges Varemesse. Da Covid-19 pandemien slo inn over Norge i mars, ble virksomheten stengt ned ‘over natten’. Arbeid med alternativer for drift, bl.a. en digital arrangementsløsning kom raskt i gang. Resultatet ble NOVA Studios, Norges største og mest fleksible streaming-studio med tre scener i to av messehallene.  

«Fasilitetene på Norges Varemesse med NOVA Studios er top-notch.» 

– Christoffer Omberg, CEO & Co-founder, Oslo Business Forum 

Et dedikert team jobbet intenst med kunder, samarbeidspartnere og produksjon. De flotte og funksjonelle scenene sammen med de romslige områdene foran scenene gjorde det mulig med hybride løsninger med standardoppsett for 200 personer – der nødvendig avstand mellom var iavaretatt i henhold til pålagte smittevern-tiltak. Høsten 2020 gjennomførte vi produksjoner for Oslo Business Forum, Viken Fylkeskommune, Lillestrøm Kommune, Finansnæringens Digitalkonferanse, Ehin og NorDental.  

Smittevern-restriksjonene som følge av pandemien ble etter hvert enda strengere, og gjennomføring av hybride sendinger med publikum til stede ble vanskelig. Rene digitale produksjoner var da eneste alternativ, og vi fikk mange gode erfaringer også med denne løsningen.  

Innholdsoversikt