Omsetning

På grunn av coronapandemien var driftsinntektene og aktivitetene i 2020 langt lavere enn normalt.

Besøkende, utstillere og arrangementer

Ansatte

Innholdsoversikt