For Stiftelsen Norges Varemesse er det en selvfølge å bidra til å bygge Lillestrømsamfunnet. Vi har en stor tomt i Lillestrøm med svært god beliggenhet. Den er nære sentrum og togstasjonen, og ligger midt mellom Oslo og Gardermoen. 

Vi ønsker å utvikle området rundt messesentret til en levende bydel, til glede for både besøkende og folk som bor i kommunen. Vi planlegger boliger, hotell, kontorer, butikker og kulturtilbud. Dette arbeidet har vært sentralt for oss i 2020. Målet er å styrke vår virksomhet, samtidig som vi gir lokalbefolkningen noe den ønsker. For å møte Lillestrøms ønsker har vi endret planene noe, og etablerer et kulturbygg med plass til 1.000 tilskuere og et parkeringshus i messeområdet mot sentrum og jernbanestasjonen. Ved hjelp av arkitektkontorene A-lab og SOLA er vi nå i gang med å utvikle en grønn og attraktiv bydel i Lillestrøm. Reguleringsplanen for området sendes ut på høring høsten 2021.

Innholdsoversikt