Hovedtall Stiftelsen Norges Varemesse

Beløp i NOK 1 000Note20202019201820172016
RESULTATUTVIKLING
Driftsinntekter197 582475 912386 506446 927292 178
Resultat før avskrivning (EBITDA)34 34689 80579 226103 50161 269
Resultat før skatt1-19 11658 50252 401-126 27210 333
Årsresultat-13 62044 49835 086-97 3289 528
BALANSE OG SOLIDITET
Sum eiendeler1 231 4211 351 9981 324 590990 4041 201 628
Sum gjeld444 246537 701554 191254 652367 886
Egenkapital787 175814 296770 399735 752833 742
Egenkapitalandel64%60%58%74%69%
GJELD OG LIKVIDITET
Langsiktig rentebærende gjeld306 692307 568311 47776 00080 000
Netto rentebærende gjeld277 865202 250193 687010 890

Noter:

1) Resultatet i 2020 er preget av korona-pandemien som medførte nedstengning av virkomheten fra og med midten av mars 2020 og ut året.
Resultatet i 2017 er belastet med ekstraordinær nedskrivning av eiendom med MNOK 180. Resultatet gir derfor ikke et rettvisende bilde av ordinær drift i 2017 som var et godt år.

Innholdsoversikt