STIFTELSEN NORGES VAREMESSE

Årsrapport 2020

Stiftelsen eier og driver Norges Varemesse i Lillestrøm og Oslo Spektrum i Oslo som er blant landets største og ledende møteplasser og arenaer.

Antall arrangement

0
Norges Varemesse
0
Oslo Spektrum

Antall utstillere

0
Norges Varemesse
0
Oslo Spektrum

Antall besøkende

0
Norges Varemesse
0
Oslo Spektrum

ADM. DIREKTØR HAR ORDET

Annerledesåret

2020 var året hvor rekordresultatene fra 2019 skulle slås. Det begynte veldig bra, men endret seg raskt.

ÅRETS ARRANGEMENT

Høydepunkter i 2020

Begge arenaene var før pandemien slo inn over Norge møteplass for fagmiljøer og bransjeret mangfold av fag- og publikumsmesser, konferanser, bedriftsarrangementer og konserter med handel, opplevelser, inspirasjon og underholdning. 

INNOVASJON & UTVIKLING

Digitale løsninger

Innovasjon og utvikling er et nødvendig og viktig fokusområde for Norges Varemesse. Da pandemien slo inn over Norge i mars ble virksomheten stengt ned på dagen og vi måtte finne alternativer for drift.

BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR

Vårt arbeid for økt bærekraft

Stiftelsen Norges Varemesse ønsker å tilby bærekraftige møteplasser. Dette forventes også av våre samarbeidspartnere, utstillere og besøkende. 

EIENDOMSUTVIKLING

Spektrumkvarteret og Lillestrøm NXT

For Stiftelsen Norges Varemesse er det viktig å bidra til utvikling i og rundt våre to anlegg og arenaer, både messe- og kongressenteret i Lillestrøm og konsertlokalene i Oslo Spektrum. Nye satsinger skal skape fremtidens møteplasser og tilføre begge byene verdier og arbeidsplasser.

Innholdsoversikt